Children’s zones

Antwerpen start onderzoek naar uitbouw Children’s zones in de eigen stad.

Antwerp Children’s Zone (= algemene uitleg)

  • Het studiebureau RebelGroup Advisory Belgium nv: opdracht om een advies te formuleren.
  • effectieve start: 2017, keuze voor wijk het Kiel

 

Gebaseerd op Harlem Children’s zones en Rotterdam Children’s zone.

 

Antwerp Children’s Zone

Op vrijdag 17 juni 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen om het pilootproject Antwerp Children’s Zone te ontwikkelen in de wijk Kiel.

De stad Antwerpen staat voor grote uitdagingen.  De (jeugd) werkloosheid, ongekwalificeerde uitstroom, de kansarmoede, … liggen in Antwerpen significant hoger dan in de rest van Vlaanderen. De ongekwalificeerde uitstroom ligt dubbel zo hoog als gemiddeld in Vlaanderen. De onderwijskansarmoede (OKI) ligt eveneens meer dan dubbel zo hoog als in de rest van Vlaanderen. Cijfers tonen een stad die volop in beweging is. De stad verandert, maar niet overal even snel.  In bepaalde wijken stellen de grootstedelijke uitdagingen zich nog scherper dan elders. Dat is niet anders voor de onderwijsuitdagingen. Zo zien we in bepaalde wijken bijvoorbeeld een groter percentage kinderen met schoolse vertraging.

Een wijkgerichte en geïntegreerde aanpak

Een geïntegreerde aanpak op maat is nodig om een antwoord te bieden op huidige en toekomstige uitdagingen in bepaalde wijken. Met Antwerp Children’s Zone kiest de stad voor een intensieve aanpak daar waar die het meest nodig is.

  • Antwerp Children’s Zone is een wijkgericht project dat leerachterstand en ongekwalificeerde uitstroom wil aanpakken door de leefwerelden van een kind –huis, school en daarbuiten- maximaal te ondersteunen. Antwerp Children’s Zone staat voor een integrale aanpak, een coherent geheel van acties op verschillende domeinen die samen het verschil kunnen maken voor kinderen met leerachterstand.  Het betreft een samenwerking tussen scholen, welzijn, vrijetijd, bedrijfsleven, overheid en andere betrokkenen in de wijk. Er wordt samen gewerkt aan een succesvolle toekomst (i.e. een baan of vervolgopleiding) voor alle kinderen en jongeren. Het kind staat daarbij steeds centraal.

Op basis van een grondige wijkanalyse, werd de wijk Kiel geselecteerd als pilootwijk voor het project. De stad kiest ervoor om in één pilootwijk te starten met het project Antwerp Children’s Zone, zodat in deze wijk maximaal geïnvesteerd kan worden en het verloop van het project goed kan worden opgevolgd in functie van de gestelde doelen.

Children’s Zone is geen project van onderwijs alleen. Een goede samenwerking met welzijn, vrijetijd en andere domeinen is van cruciaal belang voor het behalen van de doelstellingen. In de wijk Kiel start de stad eveneens met het project Wijkwerking op maat. Dit project kiest voor een gezamenlijke prioriteitsbepaling- en aanpak per wijk, met aandacht voor diverse thema’s (welzijn, samen leven, leefbaarheid en veiligheid, wijkvoorzieningen,…) en samenwerkingsverbanden.

Wijkwerking op maat sluit perfect aan bij de aanpak van Antwerp Children’s Zone. De samenwerking met welzijn en andere domeinen krijgt binnen dit project mee vorm. Beide projecten  zullen elkaar maximaal versterken zodat er samen goede resultaten kunnen neergezet worden. Wijkwerking op maat wordt eveneens opgestart in de wijken Deurne-Noord en Oosterveld-Elsdonk. In een latere fase zal ook  voor Antwerp Children’s Zone een uitbreiding naar de wijk Deurne-Noord worden onderzocht.

De stad haalt voor Antwerp Children’s Zone inspiratie in Harlem (Manhattan, VS) en Rotterdam (NL). Rotterdam wordt met gelijkaardige problematieken van kansarmoede en leerachterstand geconfronteerd in de wijken van Rotterdam-Zuid. In 2012 startten zij met de Rotterdam Children’s Zone, als onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, en geïnspireerd op de Harlem Children’s Zone.

Concreet

Children’s Zone combineert acties op verschillende domeinen:

  • De school: Children’s Zone zet in op excellent onderwijs met o.a. een uitbreiding van de leertijd, versterking van leraren en directies, en samenwerking tussen scholen.
  • De thuissituatie, het gezin:  integrale ondersteuning van het gezin door wijkteams (opvoeding, huishouden, financiën, werk, wonen, …) en het verbeteren van de thuissituatie van het kind.
  • De wijk: Children’s Zone wil een veilige en uitdagende leeromgeving creëren, met aandacht voor buitenschools leren via een integrale wijkprogrammering.

De opstart wordt grondig voorbereid. Het concept van Rotterdam-Zuid krijgt een vertaling naar de Antwerpse context. Tot 30 september loopt hiervoor een voorbereidende studie. RebelGroup Advisory Belgium nv heeft de opdracht gekregen om tegen eind september 2016 een advies te formuleren voor een specifieke invulling van Antwerp Children’s Zone. Het studiebureau vertrekt vanuit wetenschappelijke inzichten, wettelijk kader en ‘good practices’ in Antwerpen en elders. RebelGroup werkt voor deze opdracht samen met het Onderzoekscentrum voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KULeuven, vertegenwoordigd door Prof. Dr. Ides Nicaise, het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KULeuven, vertegenwoordigd door prof. Dr. Kris van den Branden en Goedele Vandemollen, de Onderzoeksgroep Sherppa van de Universiteit Gent, vertegenwoordigd door Prof. Dr. Stijn Baert en Prof. Dr. Bart Cockx en Karel Moons van de firma Ruimtevaarder.

Op basis van het advies uit de studie, start in oktober 2016 het participatief traject in de wijk Kiel. De effectieve inhoud van Antwerp Children’s Zone wordt bepaald in samenspraak met de scholen, stedelijke diensten, partners en stakeholders. De stad gaat daarbij niet voorbij aan de waardevolle huidige initiatieven van het Antwerpse en Vlaamse onderwijsbeleid. We bekijken hoe we die maximaal en effectief kunnen inzetten in functie van Antwerp Children’s Zone.

De lancering van Antwerp Children’s Zone is voorzien begin 2017.

Op termijn moet dit ertoe leiden dat de leerlingen in de geselecteerde wijken even goed presteren als elders in Antwerpen, de ongekwalificeerde uitstroom daalt en de doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt stijgt.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s